Để dịch trang web này, xin hãy sử dụng Google Translate (External link)

Trung Tâm Tư Pháp Láng Giềng (Neighbourhood Justice Centre) (NJC) là trung tâm tư pháp cộng đồng đầu tiên tại Úc. Đây là một phương cách làm việc đổi mới đối với vấn đề tư pháp. Trung tâm NJC kết hợp một tòa án về quyền tài phán thuộc nhiều lãnh vực với nhiều dịch vụ hỗ trợ nhằm cung cấp một sự hỗ trợ bao quát cho các nạn nhân, nhân chứng, bị cáo và các cư dân địa phương.

Với các chương trình hòa giải, phòng ngừa tội phạm và các dự án cộng đồng, trung tâm NJC nhắm tới việc bàn bạc giải quyết những nguyên nhân tiềm ẩn của việc vi phạm luật pháp, làm hạ giảm mức tội phạm và cải thiện vấn đề an toàn cho cộng đồng.

Bằng cách xử trí giải quyết các vấn đề địa phương ở cấp địa phương, trung tâm NJC hiện đang giúp kiến tạo một nơi an toàn hơn để sinh sống, làm việc và thăm viếng.

Interpreting services at the Neighbourhood  Justice Centre Court

The Neighbourhood Justice Centre has a Vietnamese Interpreter (Professional Level) on site at the Centre on Mondays, Wednesdays and Thursdays, and based in the Court Registry.

For all other Court interpreting needs, please call the Registry on 03 9948 8600 between 9am and 5pm Monday to Friday.